Vilallonga cap a una mobilitat sostenible
La mobilitat als municipis no és una qüestió trivial, perquè d'un tractament adequat d'aquesta o d'errades en la manera amb la qual s'aborde un tema que tant ens afecta, depèn una cosa tan important com el mateix benestar de les persones que els habiten. Llegir més
07/06/2020

L'Ajuntament de Vilallonga, conscient de la seua importància i sensible al problema, treballa per aconseguir una bona diagnosi de l'estat actual de la qüestió per tal d'aplicar les mesures necessàries per a aconseguir millorar-la, i amb això millorar també la qualitat de vida de tota la població.

Per aconseguir aquest objectiu, l'Ajuntament ha encomanat a l'empresa Kanals Box, S.L., la realització d'un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible , anomenat de manera abreujada PMUS.

El PMUS fa servir una metodologia que presenta com a eix fonamental la participació dels habitants de Vilallonga, perquè resulta imprescindible comptar amb la seua opinió.

Preveu per tant, una primera fase de diagnosi on s'analitzarà la situació actual pel que fa al trànsit als carrers de Vilallonga, als diferents tipus de desplaçaments que es fan en la nostra població, o a la utilització de vehicles a motor, ecològics, bicicletes, patins i desplaçaments a peu, entre d'altres situacions relacionades amb la mobilitat.

Posteriorment s'estudiaran les diferents solucions i mesures a aplicar per a millorar l'esmentada mobilitat. De nou, cal ressaltar la gran importància de la col·laboració dels i les habitants de Vilallonga, usuaris i usuàries de vials i carrers cada dia, perquè puguen exposar els problemes que detecten habitualment, les dificultats en els desplaçaments al treball, a la compra, al col·legi o altres espais públics.

La perspectiva de gènere en l'estudi estarà contemplada, perquè és important comptar amb eixa visió per tal que la nova manera d'organitzar la mobilitat pense en la dona i les seues necessitats. També, com no podria ser d'altra manera, altres grups de població més sensibles a una dolenta mobilitat com són les persones majors i els més menuts, tindran en el PMUS solucions destinades a fer del nostre un poble millor per a viure.

Si vols ser part de la solució, anima't. Les teues idees són importants. Envia el teu suggeriment o comentari al correu villalonga@pmus.net. La informació la gestionara l'empresa que realitza l'estudi i es tractara de manera confidencial.

En compliment del que s'estableix en la LOPD 15/1999 i en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) d'aplicació obligatòria a partir del 25 de maig de 2018, li comuniquem que les dades personals continguts en la comunicació, seran tractats de manera confidencial, pel personal de l´empresa encarregada de fer el PMUS

Pla de Mobilitat Sostenible. Ajuntament de Vilallonga.