Pressupostos participatius 2020
L'ajuntament de Villalonga, des de l'alcaldia i l'àrea de Villalonga Participa, amb la intenció de generar espais actius de participació al veïnat on poder debatre i proposar el destí de part dels recursos econòmics municipals, posen en marxa la iniciativa "Un ajuntament amb parets de vidre"...
18/05/2020

La iniciativa té com a punta de llança els Pressupostos Participatius 2020 i compta amb unes senzilles normes i mecanismes de funcionament per facilitar la màxima participació ciutadana.

Els Pressupostos Participatius s'articulen al voltant de 4 punts:

1- Reflexionar sobre quines actuacions podrien fer-se amb l'import dedicat a la iniciativa que enguany és de 8.000 €

2- Elevar la proposta a l'ajuntament via presencial registrant-la d'entrada o bé emplenant el formulari per a la seua tramitació via telemàtica fent servir l'enllaç.

3 - Presentació de les propostes valorades per la comissió tècnica, on són valorades variables com són el pressupost econòmic, la viabilitat tècnica i legal i la qualitat d'aquestes.

4 - Votació popular de les propostes definitives.

El calendari previst queda fixat en 3 fases:

1 - Presentació de propostes: del 18 de maig al 3 de juny.

2 - Anàlisi tècnic de les propostes: del 4 al 7 de juny.

3 - Votació popular: del 8 al 21 de juny. Per a qualsevol informació relacionada amb els pressupostos participatius s'ha habilitat el correu participa@villalonga.es.

Pressupostos participatius 2020. Ajuntament de Villalonga/Vilallonga.