Ban d'Alcaldia
Ha estat emés un ban d'alcaldia on s'estableixen algunes prohibicions que afecten a les activitats en centres de titularitat municipal. També es demana no fer ús de les oficines municipals perquè si hi ha alguna urgència o necessitat puntual aquesta podrà ser atesa telefònicament... 
13/03/2020
Cal recordar que són mesures de caràcter preventiu que tenen com únic objectiu evitar la ràpida propagació del virus, i que aquestes sols seran efectives si cadascú de nosaltres fem cas de les recomanacions i instruccions que ens fan arribar via oficial, i actuem amb responsabilitat.
Ban alcaldia mesures coronavirus. Ajuntament de Villalonga.