Extinció de drets funeraris
Com és conegut per les persones interessades, l'expedient obert en relació amb l'extinció de drets funeraris ha finalitzat, després de les oportunes publicacions al BOP i al BOE i respostes les al·legacions presentades. La finalització d'aquest, suposa l'obertura d'uns nínxols ubicats en el Grup I, compresos entre els números 161a 175 ambdós inclosos. Al comunicat punxant ACÍ, teniu tota la informació.
02/03/2020
Extinció drets funeraris cementeri. Ajuntament de Villalonga.