10 tones de roba reciclada a Villalonga

Durant l'any 2019 la Fundació Humana, ha recollit a Villalonga la gens menyspreable quantitat de 10.000 kg de roba usada, que gràcies al procés de selecció i distribució realitzat a les seues instal·lacions, acaben convertides en unes 23.000 peces que tenen una segona vida. Fem extensiu l'agraïment a les persones que ho han fet possible.

17/02/2020
Fundació humana. Ajuntament de Villalonga.