Pla Colonial Felí
L'existència d'una colònia felina al nostre poble, no sols genera inconvenients, també és útil per al control de plagues de rosegadors, però és important mantenir l'equilibri pel que fa a la quantitat de membre d'aquesta. L'ajuntament en ple ha aprovat el Pla Colonial Felí per abordar amb rigor aquesta realitat. Podeu trobar el text íntegre al tauler d'anuncis del portal de la transparència municipal.
03/02/2020
Pla Colonial Felí. Ajuntament de Villalonga.