Bonificacions per a vehicles elèctrics
La nova ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles a tracció mecànica, inclou una nova bonificació del 75% per als vehicles totalment elèctrics i d'un 50% quan es tracte d'híbrids. Podeu consultar el text al portal de la transparència municipal.
21/09/2018
2018.09.21 Ordenança fiscal. Ajuntament de Villalonga.