Corporació municipal

 

Alcaldia

Delegació

Alcalde Sr. Enric Llorca i Miñana

enric.llorca@villalonga.es

Delegació
Regidor Sr. Juan José Sanchis García
juanjo.sanchis@villalonga.es

Delegació
Regidor Sr. Vicent Rocher i Nàcher
vicent.rocher@villalonga.es

Delegació 
Regidora Sra. Mari Carmen Seguí Benavent
mcarmen.segui@villalonga.es
 

 

Regidor Sr. Fernando Rocher Sastre

Regidora Sra. Ana Juan Moratal

Regidora Sra. Ángeles Roselló

 

Regidor Sr. José Ramón Estevan
 
Regidor Sr. Vicent Ferrer Estruch
 

 

GRUP NO ADSCRITES

Delegació
Regidora Alicia Gomis Ribes

Delegació
Regidora Lydia Reig