Villalonga elabora el seu pla d'igualtat

Fruit del compromís de l'actual equip de govern liderat per l'alcalde Enric Llorca, la regidoria de polítiques socials de la qual és responsable la regidora Mari Carmen Seguí, ha posat en marxa els treballs per a la redacció del que serà el primer pla d'igualtat municipal de Villalonga... 

26/05/2018

Amb ell, l'ajuntament vol abordar l'anàlisi de la situació actual en relació a la igualtat de gènere al poble, i amb això realitzar una correcta diagnosi que finalment permeta abordar objectius, solucions i accions futures per a combatre les desigualtats entre homes i dones i avançar cap a la plena igualtat de gènere.

Per aconseguir que el pla siga vertaderament efectiu, l'ajuntament vol implicar a la societat local a través del seu teixit associatiu i demanarà la col·laboració dels diversos col·lectius, així com dels centres educatius i altres organismes públics amb presència a Villalonga.

A hores d'ara ja han tingut lloc les primeres reunions coordinades per "Fem Acció" la consultora en igualtat responsable de la coordinació dels treballs, amb la regidora delegada de l'àrea i les treballadores socials, tres dones que aborden aquest projecte amb il·lusió i conscients de la importància de la seua participació i el valor que les seues aportacions tenen per a la redacció del pla, pel fet que són elles qui cada dia estan en contacte amb la realitat local i els problemes que malauradament pateixen moltes dones a causa de la desigualtat.

Mari Carmen Seguí declara que

"afrontem aquest repte des de l'equip de govern i la meua regidoria amb molta il·lusió, i des del compromís que el pla resultant dels treballs que ja hem començat a fer, ens aprofite com a guió per a escriure en els pròxims anys una història de superació de les desigualtats que malauradament estem patint les dones".

El pla pretén abordar qüestions cabdals per a la igualtat de gènere com és el tractament de la violència masclista i els protocols de seguretat que coordinen els serveis socials amb la policia local i cossos de seguretat de l'estat, la formació en l'ús de llenguatge no sexista en les comunicacions de l'ajuntament, les campanyes de conscienciació per la igualtat, fonamentalment entre els i les més joves i a l'àmbit educatiu, la formació de la dona i l'avanç cap a la reducció de l'anomenada bretxa digital entre d'altres i tot això atenent al fet que qualsevol acció per a la igualtat ha de tindre un caràcter transversal en les polítiques municipals que implique a totes les regidories i àrees de gestió.

2018.05.26 I Pla d'Igualtat de Gènere. Ajuntament de Villalonga.