Revisió del padró per a la taxa del Consorci
La revisió realitzada per la Diputació per aquest exercici ha suposat un notable increment de les unitats fiscals i això pot suposar nombroses reclamacions per part de les persones afectades per la qual cosa i per a facilitar els tràmits s'han publicat al tauler d'anuncis tota la informació i els documents necessaris...
22/06/2017
Més de 22.000 noves unitats fiscals han estat incorporades al padró per a la taxa del Consorci de Residus (COR) del 2017, sent per tant previsible que les persones afectades que consideren que han estat incorporades indegudament, formalitzen les reclamacions escaients per tal de tramitar la baixa si per qualsevol motiu consideren que no han de pagar la taxa del tractament de residus. A l'efecte, tant la Diputació de València, com l'ajuntament de Villalonga, a través de l'Oficina Virtual de Gestió Tributària, estan preparades per a la tramitació de les previsibles reclamacions i variacions de l'actual padró.
2017.06.22 Padró Consorci de Residus. Ajuntament de Villalonga.