Serveis Socials

1ª planta Ajuntament de Villalonga
(C/ Carrer Enginyer Rosselló, 1)
Horari d'atenció al públic: dimarts i dijous d'11'30-14h.
Responsable: Rosa Camarena