Joventut > Enllaços

Joventut

Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) www.gvajove.es
Institut de la Joventut d'Espanya (INJUVE)
www.injuve.mtas.es
Xarxa Joves.Net
www.joves.net
Consell de la Joventut d'Espanya (CJE) www.cje.org
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV)
www.cjcv.org/
Portal Europeu de la Joventut www.europa.eu
Carnet Jove i altres (IVAJ)
www.gvajove.es

Treball i creació d'empreses

Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) www.ocupació.gva.es
Institut Nacional d'Ocupació (INEM) www.sepe.es
Oposicions comunitat valenciana (PROP) www.gva.es
Oposicions Espanya (MAP) www.060.es
Oposicions ensenyament (Sindicat STEPV) www.intersindical.org
Treball a l'estranger (Ofertes EURES) www.sepe.es
Empreses treball temporal (SERVEF) www.ocupacio.gva.es
Creació d'empreses (tipus, requisits...) www.ipyme.org
Programa Creació Empreses IVAJ www.gvajove.es
Cursos Formació Ocupacional (SERVEF) www.ocupacio.gva.es

Estudis

Sistema Educatiu (MEC) www.educacion.gob.es
Formació professional Comunitat Valenciana (Conselleria)
www.edu.gva.es
Formació professional Espanya (MEC)
www.todofp.es
Ensenyaments artístics (MEC) www.educacion.gob.es
Conselleria de Cultura i Educació
www.cult.gva.es
Ministeri d'Educació i Ciència www.educacion.gob.es
Escola Oficial d'Idiomes d'Alacant
www.eoialicante.edu.gva.es
Escola Oficial d'Idiomes de València www.eoivalencia.es
PreUniversia
www.pre.universia.es
Guia Informa't www.edu.gva.es
Música, dansa i art dramàtic (Conselleria)
www.edu.gva.es
Programes de garantia social www.edu.gva.es
Oferta de titulacions
www.educacion.gob.es
Cursos de Salvament i Socorrsime www.fsscv.es
Cursos d'animació juvenil
www.gvajove.es
Recursos educatius (MEC) www.educacion.gob.es
Informació i orientació laboral
www.ficus.pntic.mec.es
Associació Espanyola de Promotors de Cursos a l'Estranger (ASEPROCE) www.aseproce.org