Informació per al contribuent

A continuació, us mostrem els termini de pagament establerts per a l'exercici actual. 

AVÍS: Finalitzat el termini, s'enviaran a recaptació executiva amb el corresponent recàrrec.
 

Del 15 de gener al 28 de febrer  Taxa de guals
De l'1 de febrer al 31 de març  Impost de vehicles
De l'1 d'abril al 31 de maig Taxa de fem
De l'1 de juny al 31 de juliol  IBI Urbana
De l'1 de setembre al 31 d'octubre IAE (Impost d'Activitats Econòmiques)
De l'1 de novembre al 31 de desembre IBI rústica