Casa de la Cultura

Carrer La Pau del Poble, 012
Telèfon: 96 281 73 97
Amb la Biblioteca, Sala d'exposicions, Sales de reunions, Sala de cine…

    Més informació sobre la Biblioteca

Coord. Google maps